8. PRIVACY

8.1 U mag gegevens afkomstig van Uw eigen Website(s) niet combineren (of derden toestaan gegevens afkomstig van hun eigen website(s) te combineren) met persoonlijk identificeerbare informatie uit welke bron dan ook. U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving met betrekking tot Uw gebruik van de Service en het verzamelen van informatie van bezoekers van Uw websites. U dient op een prominente plaats op Uw Website een adequaat privacybeleid op te nemen (en U daaraan te houden). U dient ook redelijke inspanningen te leveren om de aandacht van websitegebruikers te vestigen op een verklaring die in alle wezenlijke opzichten als volgt luidt:

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

8.2 U gaat ermee akkoord dat Google Uw website te allen tijde mag bekijken om na te gaan of deze een verklaring zoals hierboven gespecificeerd omvat. Voorts gaat U ermee akkoord dat U de inhoud of positionering van de verklaring zodanig zult wijzigen als Google (in redelijkheid) noodzakelijk acht om naleving van dit Artikel 8 te waarborgen.

8.3 U gaat ermee akkoord dat Google en haar 100% dochterondernemingen, met inachtneming van de voorwaarden van haar Privacybeleid (te vinden op http://www.google.com/privacypolicy.html of andere URL die Google van tijd tot tijd kan opgeven), informatie die tijdens Uw gebruik van de Service is verzameld (met inbegrip van maar niet beperkt tot Klantgegevens) mag bewaren en gebruiken om diensten op het gebied van website-analyse en -tracking aan U te leveren. Google zal dergelijke informatie niet met derden delen tenzij Google (i) daarvoor Uw toestemming heeft; (ii) concludeert dat het wettelijk verplicht is of er te goeder trouw van overtuigd is dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendom of veiligheid van Google, haar gebruikers of het publiek te beschermen; of (iii) dergelijke informatie onder bepaalde nauw omschreven omstandigheden aan derden verstrekt om namens Google opdrachten uit te voeren (bijv. facturering of gegevensopslag), waarbij strenge beperkingen gelden om te voorkomen dat de gegevens op een andere wijze worden gebruikt of uitgewisseld dan door Google is aangegeven. Wanneer dit wordt gedaan, gebeurt dit op grond van overeenkomsten die de betrokken Partijen verplichten om dergelijke informatie uitsluitend op aanwijzingen van Google en in overeenstemming met deze Overeenkomst en passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen te verwerken