Kalkense Meersen

Thema Landschapsfotografie

Start; 07u30 uur

Einde;11u30 uur

aant. deelnemers; max 8

Prijs;30 € per persoon

 

Info

Deze workshop gaat vooral over techniek en composities bepalen. 

We gaan ook filters gebruiken wanneer het nodig is . Maar niet iedereen heeft filters, daarom gaan we dit ook aan bod laten komen.

 

Dit gebied heeft zeer veel mogelijkheden, er zijn runderen aanwezig die een meerwaarde kunnen zijn in uw landschapsfoto.

 

Beschrijving van het gebied:

 

Met 800 hectare aaneengesloten, vochtig grasland, vormen de Kalkense Meersen één van de grootste overblijfselen van de Scheldemeersen. Meersen zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier, vaak zijn ze doorsneden met sloten en grachten. In de buurt van de dorpskernen zijn de weilanden afgebakend met knotwilgen, die het natuurgebied een eerder kleinschalig uitzicht geven. Ruimte, water, groen en rust vormen de belangrijkste troeven.

 

 

 

De Kalkense Meersen hebben hun natuurlijke rijkdom te danken aan de Schelde die het gebied sinds mensenheugenis beïnvloedt.

 

In de bloemrijke hooilanden komen Dotterbloem, Pinksterbloem, Grote en Kleine ratelaar, Waterbies, Echte koekoeksbloem, Moerasspirea, Wilde bertram en Holpijp veelvuldig voor.

 

Het zandige rivierduin wordt gekenmerkt door een schrale vegetatie met o.a. Vlasbekje, Schapenzuring, Vogelpootje, Kromhals, Jacobskruiskruid... Op dit rivierduin startte dan ook een begrazingsproject met de zachtaardige Gallowayrunderen om de ontwikkeling van deze vegetatie alle kansen te geven.

 

Elk hoekje van de meersen heeft zijn eigen bewoners. De ondiepe sloten en waterpartijen geven nestgelegenheid aan allerlei watervogels, zoals de Slobeend en de zeldzame Zomertaling.

bron;"natuurpunt.gent"